Geschiedenis - Aadorp

Aadorp ligt in het voormalige veengebied ten noorden van de lijn Almelo-Wierden aan weerszijden van het Overijssels Kanaal. Dit veengebied werd na 1900 geleidelijk ontgonnen.

Aadorp ontstond bij raadsbesluit van 3 november 1930 waarbij de buurtschappen Woesten en Buitenwonen werden verenigd onder de naam Aadorp.

Opties