Geschiedenis - Aalsmeer

De naam Aalsmeer komt van de woorden mere (meer) en de persoonsnaam Al. De gemeentenaam is niet afkomstig van een nabijgelegen meer waar naar aal zou zijn gevist. De aal in het gemeentewapen is derhalve niet gebaseerd op de naam van de plaats.

Aalsmeer wordt voor het eerst genoemd in 1133 als 'Alsmar'. Deze naam komt voor in een oorkonde waarbij land geschonken wordt aan de abdij van Rijnsburg, een adellijk nonnenklooster. In een akte van Diederik VII van Kleef wordt deze schenking in 1199 nog eens bevestigd. Het gebied Alsmar was toen een wildernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de omgeving werd veel turf gestoken, waardoor er grote meren en plassen zijn ontstaan.

Opties