Geschiedenis - Aalsum

Tot de gemeentelijke herindeling van 1983 maakte Aalsum deel uit van de voormalige gemeente Utingeradeel.Daarna van Boarnsterhim, nu van Dongeradeel.

Opties