Geschiedenis - Achlum

Achlum is een dorp, dat vanaf 1 januari 1984 bij de gemeente Franekeradeel hoort.

Opties