Info - Achlum

Achlum behoort tot de gemeente Franekeradeel. Het is een terpdorp. Achlum ligt ten zuidoosten van Harlingen en ten zuidwesten van Franeker.

Meer over Achlum

Opties