Weetjes - Achterveld

Opvallend is dat de bevolking van Achterveld voor een groot deel rooms-Katholiek is, terwijl de rest van de streek overwegend protestants is.

Opties