Geschiedenis - Akersloot

Op 1 januari 2002 fuseerden de buurgemeenten Akersloot, Castricum en Limmen tot de nieuwe gemeente Castricum.

De oudste naam voor Akersloot is Axmericota. Dat betekent 'eikenbos aan de zee'.

In de jaren 1250 tot 1400 verworf Akersloot de titel 'hoofddorp van Kennemerland'. In 1276 kregen de Akersloters vanwege de door hen betoonde dapperheid in de strijd tegen de Friezen van graaf Floris V hun rechten en privileges terug, nadat deze door hun vroegere heer, de graaf van Holland, in het begin van de 13de eeuw waren ontnomen omdat zij tegen hem in opstand waren gekomen.

In oktober 1573 werd Akersloot door een vendel wegtrekkende Spanjaarden na het beleg van de stad Alkmaar gebrandmerkt. Verschillende woonhuizen en andere gebouwen werden door brand in de as gelegd.

Na de 80-jarige oorlog bloeide de handel en nijverheid op.

Het Akersloot van de 20ste eeuw heeft lang geïsoleerd gelegen. De communicatie met de buitenwereld werd onderhouden door de salonboten van de ??Alkmaar packet??.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een geleidelijk beter wordende busverbinding. Akersloot kreeg een jachthaven, die tot de grootste van het Alkmaardermeer kan worden gerekend.

Opties