Weetjes - Akersloot

Tot in de 16e eeuw had het dorp aanzien door de zeevaart en de visserij, maar er kwam een einde aan de scheepvaart door de inpoldering van de Schermeer, het Starnmeer, de Beemster en andere polders.

Beroemd

Willem Schermerhorn (17 december 1897-1977; Akersloot is de geboorteplaats van de eerste minister-president na de Tweede Wereldoorlog)

Opties