Geschiedenis - Alteveer

Tange-Alteveer heeft veel armoede gekend. De laatste plaggenhut was tot 1941 bewoond en is na de dood van de bewoonster naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem overgebracht.

Opties