Geschiedenis - Amerongen

Amerongen was dankzij de gunstige ligging van het gebied (door de Utrechtste Heuvelrug beschermd tegen de harde noordoostenwind) van 1640 tot 1930 het centrum van de tabaksteelt in Nederland (samen met Elst en Rhenen). Daaraan kwam een einde doordat veel buitenlandse tabak werd ingevoerd en de export wegviel. Aan de Veenseweg herinneren drie gerestaureerde 19de eeuwse tabaksschuren aan de geheel verdwenen tabaksteelt.

Op 28 november 1918 tekende de Duitse keizer Wilhelm II in kasteel Amerongen de akte van zijn troonsafstand. Hij woonde er bijna twee jaar en vertrok toen naar Doorn. Stichting Kasteel Amerongen was sinds 1982 eigenares. Het huis en de museumcollectie verkeren in slechte staat. De Stichting kreeg in 2000 2,3 miljoen gulden van staatssecretaris Van der Ploeg en 1,3 miljoen gulden uis het VSB-Fonds voor de restauratie van het exterieur. Voor restauratie van het interieur kwam geen geld meer binnen, nadat de brandweer het gebouw om veiligheidsredenen afsloot voor het publiek waardoor de entreegelden vervielen. De beherende stichting hief zichzelf in november 2002 op en gaf het kasteel aan de staat.

Het zuidelijke deel van de Heuvelrug is in oktober 1999 ingesteld als Nationaal Park in oprichting. Het gaat globaal om het gebied ten zuiden van de rijksweg A12. Het gehele parkgebied is circa 6.000 hectare groot. De bossen van de Utrechtse Heuvelrug zijn voor het grootste deel aangelegd en bestaan vooral uit naaldbomen (grove den, lariks, douglas). Daarnaast is het gebied ook rijk aan lanen met eik en beuk, vooral op de landgoederen. In de vennen van de heuvelrug komt een aantal zeldzame planten- en diersoorten voor. Op de overgangen van de heuvelrug komen veel kwelmilieus voor met specifieke flora en fauna. Met name de vochtige heideterreinen zijn zeer bijzonder. De reusachtige stuw dichtbij Amerongen is een van de drie barrières die, zo nodig, het Rijnwater keren.

Tot 1 januari 2006 was Amerongen een zelfstandige gemeente, waaronder ook de kernen Elst (gedeeltelijk) en Overberg vielen. Sindsdien is het dorp onderdeel van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug, bestaande uit Amerongen, Leersum, Doorn, Maarn, Overberg, Maarsbergen en Driebergen. Bij deze gemeentelijke herindeling is het Amerongse deel van Elst (U) bij de gemeente Rhenen gevoegd.

Opties