Geschiedenis - Amstelveen

Over het precieze tijdstip van ontstaan van Amstelveen bestaat onzekerheid, maar al in 1278 werd in het huidige 'Oude Dorp' een collecte voor een kruistocht georganiseerd.

Door annexatie van Amsterdam op 1 januari 1896 daalde de bevolking van 30.000 naar 5.000. Het oude raadhuis van Amstelveen, aan de Amsteldijk, ligt nu in Amsterdam en was vanaf 1914 tot 2007 het Gemeentearchief Amsterdam. Amsterdam slokte bij een tweede annexatiegolf in 1921 het gebied rond begraafplaats Zorgvlied op. De begraafplaats zelf bleef onder Nieuwer-Amstel vallen. Daardoor kwam op de in 1931 geplaatste toegangspoort in Amsterdamse School-stijl het wapen van Amsterdams zuiderbuur, net als op de daarachter gelegen aula. De werknemers van de begraafplaats zijn in dienst van de gemeente Amstelveen, en wie de hekken rond de begraafplaats passeert, betreedt Amstelveens grondgebied. Op de begraafplaats in Engelse stijl liggen vele beroemde Amsterdammers: Oscar Carré, Frank Govers, Herman Brood, Annie M.G. Schmidt, Hein Donner, Hildo Krop, Ischa Meijer, Herman Heijermans, Carel Willink, Renate Rubinstein en Joke Smit.

De basis voor het moderne Amstelveen ontstond door de aanleg van een militair vliegveld in de Haarlemmermeerpolder, die Amstelveen volop kansen bood voor een verdere ontwikkeling. Het hoofdkantoor van de KLM is nog steeds in Amstelveen gevestigd aan de Amsterdamseweg 55.

Vanaf 1950 werden nieuwe woonwijken aangelegd met een stedenbouwkundige opzet. De groenvoorziening en de toegevoegde beeldende kunst trokken zelfs internationale aandacht. Acht jaar lang was Amstelveen de snelst groeiende gemeente van Nederland. In 1964 was Amstelveen binnen de gemeente Nieuwer-Amstel zo dominerend geworden, dat de officiële naam van de hele gemeente werd veranderd in Amstelveen.

Ouderkerk aan de Amstel (met Portugees-Israëlitische begraafplaats waar schilder Jacob van Ruisdael tot inspiratie kwam voor 'Het Jodenkerkhof') behoort gedeeltelijk tot de gemeente Amstelveen.

Schrijver François Pauwels woonde van 1933 tot zijn dood in 1966 in Amstelveen, dat hij beschreef in 'Het kartonnen dorp' (1936).

Opties