Info - Amstelveen

Amstelveen dankt zijn bestaan aan het veen. Afgegraven leverde het turf als brandstof op en daarmee een dagelijkse boterham.

De verklaring voor de vele heemparken en -plantsoenen in Amstelveen is ook gelegen in het veen; de bodemgesteldheid is niet geschikt voor de aanleg en het onderhoud van het klassieke stadsplantsoen.

Meer over Amstelveen

Opties