De Stelling van Amsterdam - Amsterdam

De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is tussen 1880-1920 in opdracht van het Departement van Oorlog gebouwd. Dit voormalige, gigantische verdedigingswerk werd in 1996 op de Lijst van het Werelderfgoed geplaatst: het is 135 kilometer lang, bestaat uit dammen, dijken, liniewallen, sluizen en 42 forten. Het is het enige voorbeeld van een militaire versterking gebaseerd op het beheersen van water. In tijd van nood konden binnen 48 uur grote stukken land onder water worden gezet. Daarvoor diende een omvangrijk en ingenieus stelsel van dijken en dammen, van sluizen en gemalen. Een aanvaller was zodoende gedwongen op gepaste afstand te blijven; gemiddeld 15 kilometer afstand van de hoofdstad. Door de snelle ontwikkeling van oorlogswapens verloor de stelling echter al snel na de voltooiing zijn militaire betekenis.

Opties