Info - Andijk

De bollenteelt was en is een bron van welvaart in de landbouw. Er werd zoveel geld aan de bollenteelt verdiend dat men in 1930 vlakbij de dijk een enorme Gereformeerde kerk kon bouwen. Het is een van de meest monumentale en uitbundige Gereformeerde kerken van Nederland.

Vanaf begin jaren vijftig tot medio jaren zestig komt in het centrum van het dorp de dorpskern van de grond, met daarin huishoudschool, kruisgebouw, bejaardencentrum, raadhuis, postkantoor, zwembad, dorpshuis, winkelcentrum (1973) en bovenal woningbouw.

Meer over Andijk

Opties