Geschiedenis - Anjum

Anjum behoorde tot en met 1983 tot de gemeente Oostdongeradeel, daarna bij Dongeradeel.

Anjum werd gesticht omstreeks het jaar 1000, waarschijnlijk door een man genaamd Ane.

Opties