Geschiedenis - Arnhem

De oudste vermelding van een kerspelkerk in Arnhem dateert uit 893. In de Middeleeuwen waren de meeste inwoners boeren. Toen hebben de Arnhemmers de Rijn verlegd, zodat hij langs de stad kwam te lopen.

Tussen 1815 en 1830 trok een stroom rijke families, vooral afkomstig uit de koloniën, naar de bosrijke Veluwe. Zij vestigden zich in prachtige huizen in de omgeving van Arnhem. De wallen maakten toen plaats voor singels met plantsoenen en herenhuizen. Zo ontstond het park Sonsbeek, dat in 1899 door de gemeente werd aangekocht en sindsdien het grootste park van de stad is.

De eerste Enka fabriek werd in 1911 in Arnhem opgericht.

De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van Arnhem als rustoord. De Slag bij Arnhem vond plaats in september 1944. De Duitsers boden hier heftig verzet en slaagden erin de geallieerde opmars te vertragen. Alle 98.000 inwoners moesten van de Duitsers hun huizen verlaten. Na evacuatie plunderden zij de stad en deden haar grotendeels in vlammen opgaan. De bewoners konden pas in mei 1945 terugkeren. Praktisch alle huidige monumenten zijn steen voor steen weer opgebouwd of gerestaureerd na de uiterst ernstige oorlogsschade.

Na de oorlog legde de gemeente zich toe op het aantrekken van verschillende soorten industrieën en van instellingen van hoger vakonderwijs en semi-officiële overheidsinstanties. Het centrum van Arnhem vormt een knooppunt van veel wegen, die hier samenkomen tot een grote verkeersstroom. Rustiger is het aan de boomrijke singels met hun statige bebouwing.

Opties