Geschiedenis - Barger-Compascuum

In 1866 stichtte een aantal arme boeren uit Hannover op initiatief van de bisschop van Munster een nederzetting in het veen dat lange tijd gemeenschappelijk bezit was geweest van de boeren van de buurtschappen Noord en Zuid Barge. Daar komt ook de naam Barger-Compascuum vandaan, dat betekent 'Gemeenschappelijke weide'.

Het Nationaal Veenpark is voortgekomen uit de activiteiten te gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van het dorp in 1966. In dat jaar hebben de bewoners van Barger-Compascuum de primitieve huisjes waarin ze hun jeugd hadden doorgebracht weer opgebouwd. In het Nationaal Veenpark bij Barger-Compascuum zijn de beruchte plaggenhutten uit de turfstekerijen nog te zien. Plaggenhutten waren arbeiderswoningen (een soort holen) waar kunstig uit krantenpapier geknipte gordijntjes, als enige luxe, voor een raampje hingen. Later is het Veenpark uitgebreid met een veenkoloniaal dorp.

Opties