Geschiedenis - Beesd

Beesd wordt in 1129 voor het eerst genoemd in de stichtingsoorkonde van de abdij Mariënweerd.

Tot 1 januari 1978 was Beesd een zelfstandige gemeente. Op die datum werden Beesd, Buurmalsen, Deil en Geldermalsen samengevoegd tot de gemeente Geldermalsen.

Opties