Geschiedenis - Beetsterzwaag

Beetsterzwaag ontwikkelde zich vanaf de 17de eeuw van een strekdorp tot een plek waar de adel en rijke grootgrondbezitters hun buitenhuizen lieten bouwen. De huizen zijn gebouwd in een zandrug met bossen.

Opties