Weetjes - Beetsterzwaag

Godfried Bomans schreef in 1947 het verhaal 'De Vondelherdenking te Beetsterzwaag' en dat verscheen in de verhalenbundel Kopstukken.

De Friese auteur Rink van der Velde woonde van 1941-1955 in Beetsterzwaag. De goeddeels in Beetsterzwaag gesitueerde roman 'Foroaring fan lucht' verscheen in 1971.

Beroemd

Hilbert van der Duim (Beetsterzwaag, 1957; wereldkampioen allround schaatsen), Rutger Hauer (woonplaats van de acteur)


Opties