Geschiedenis - Bentelo

Het dorp Bentelo kwam pas in de negentiende en twintigste eeuw tot ontwikkeling aan de noordrand van de Benteler es.

Tot 1 januari 2001 hoorde Bentelo bij de gemeente Ambt Delden, die toen opging in de gemeente Hof van Twente. Het gemeentehuis van Ambt Delden stond in Bentelo.

Opties