Geschiedenis - Bergeijk

Op economisch gebied combineerden de Bergeijkse landbouwers hun werkzaamheden met vrachtvervoer op de landroute van Bergen op Zoom naar Keulen en Luik. Vanaf de 17de eeuw tot aan het einde van de 19de eeuw trokken Luyksgestelse koperteuten naar Denemarken, waar zij op het platteland onder andere koperen ketels verkochten. In de pruikentijd kochten haarteuten uit Luyksgestel en Bergeijk in heel Europa haarvlechten om die aan pruikenmakers te verhandelen. Luyksgestelse haarteuten hadden tot 1917 nog handelshuizen in New York. In Bergeijk verdween de haarhandel al in de 19de eeuw. Ook Westerhoven en Riethoven kenden teuten die in Duitsland en Frankrijk handel dreven in textiel en zaad. De teuten brachten welvaart in hun geboortedorpen. Dat is te zien aan hun woonhuizen, enkele kapellen en voorwerpen die zij aan de kerken schonken.

Pas aan het einde van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw kwamen er enkele industrieën, zoals sigaren-, zuivel- en steenfabrieken.

Het landelijk karakter bleef overheersen tot de dorpen na 1960 snel in inwonersaantal toenamen. Op 1 januari 1997 werden Westerhoven, Riethoven, Luyksgestel en Bergeijk in het kader van de gemeentelijke herindeling samengevoegd tot de nieuwe gemeente Bergeijk.

Automusa aan de Standerdmolen 3 werd gesloten op 1 oktober 2006 (dit was een museum en verkoopcentrum van klassieke auto's; voormalig Automuseum Bergeyk).

Opties