Geschiedenis - Boazum

Tot en met 1983 maakte Bozum deel uit van de gemeente Baarderadeel.

Opties