Geschiedenis - Bocholtz

Van 1794 tot en met 1981 was Bocholtz een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982 is Bocholtz samengevoegd met de naburige gemeente Simpelveld. De fusiegemeente kreeg de naam Simpelveld.

Van 1830 tot 1839 was een groot deel van het huidige Nederlands Limburg Belgisch. Daaronder ook Bocholtz. In 1838 richtte de burgemeester van Bocholtz zich namens alle inwoners van de gemeente tot de Belgische koning met een verzoekschrift om bij België ingelijfd te blijven. Dat gebeurde niet.

De naam Bocholtz is waarschijnlijk afgeleid van beukenbos of beukenhout.

Opties