Geschiedenis - Boelenslaan

Boelenslaan. In het jaar 1240 na Chr. Stichtte heer Gerricus of Gercke Harckema een klooster, waaraan het dorp Gerkesklooster zijn naam zou ontlenen. Dit klooster heette officieel ?Jerusalem? en heeft een grote rol in de verveningen gespeeld. Het betreft de verveningen ten zuiden van Surhuizum, die na 1576 door de heren Van Voort ter hand genomen zouden worden. De heren Van Voort sloten een contract met het klooster ?Jerusalem?. Dat gaf hen het recht om 40 jaar lang veen te graven. Dit contract betekende in feite de geboorteakte van Surhusternfeen ( het latere Surhuisterveen): het veen van Surhuizum. Dat Surhuisterveen werd op zijn beurt weer het moederdorp van Boelenslaan, dat eerst onder de naam Surhuisterveensterheide of Veensterheide bekend zou worden.
Vanaf 1714 is er voor het eerst sprake van bewoning op de heide achter Surhuisterveen. Omstreeks 1725 wordt verhaald van een zekere Boelens, die aan de Folgeren aan het vervenen was en die waarschijnlijk de naamgever van het dorp is geweest. De weg die naar de heide leidde werd de Boelenslaan genoemd. Er is ook een nadere verklaring van de naamgeving: ?We kunnen aannemen dat het dorp Boelenslaan de naam te danken heeft aan het voorname geslacht Boelens dat in de 17e eeuw maar liefst drie grietmannen leverde aan Achtkarspelen. Deze familie woonde aan de Blauwhuisterweg op de plek van het tegenwoordige ?Blauwhuis? bij de afslag naarhet tegenwoordige dorp Boelenslaan. De weg die door het dorp loopt was vroegereen zandreed onder de naam Boelensloane.? 1)
Toen omstreeks 1810 de verveningen langzamerhand beindigd werden op de Feansterheide (Veensterheide), kwam op de niet in cultuur gebrachte grond de heide (weer) te voorschijn. Hier
trokken de heidebewoners zich terug in een heidedorp, dat bestond uit plaggenhutten en holen. In 1844 is er sprake van een verspreide bewoning, diezich in de loop der jaren uitbreidde en uiteindelijk uitgroeide tot het dorp Boelenslaan. De officile naam Boelenslaan komen we voor het eerst in 1920 tegen. Het dorp heeft deze naam behouden, al is omstreeks 1960 een poging gedaan om de naam te veranderen in Boelensveen.


1.  Website gemeente Achtkarspelen.


 

 

 

 

 

 

 

 

Opties