Geschiedenis - Boschoord

Boschoord is een restant (Kolonie VII) van één van de zeven kolonieën die de Maatschappij van Weldadigheid in de 19de eeuw in Drenthe heeft gesticht om de toestand van de armen en lagere volksklassen te verbeteren. Kolonistengezinnen kregen een 'boerderij' met grond en konden voor tien gulden per jaar een koe huren. Er werden 430 van deze kolonistenhuisjes gebouwd. Een aantal daarvan is te bezichtigen.

Opties