Geschiedenis - Bourtange

Bourtange was tussen 1808 en 1821 een zelfstandige gemeente.

In het jaar 1580, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, gaf prins Willem van Oranje de opdracht om een schans met vijf bastions aan te leggen op een zandrug (of tange) in het moerasgebied op de grens met Duitsland. In 1593 werd onder graaf Willem Lodewijk van Nassau de vesting voltooid. In 1851 werd de vesting officieel opgeheven.

In 1964 kwam op uitnodiging van de gemeente Vlagtwedde een werkgroep bijeen om de problemen (ontvolking, armoede, vergrijzing) van het dorp te bespreken. Zij kwam tot de conclusie dat het dorp het meest gebaat is bij een zo volledig mogelijke reconstructie van de oude vesting en het omliggende landschap. In 1971 nam de gemeente Vlagtwedde het besluit de vesting te reconstrueren. Bij de plannen baseerde men zich op de situatie van 1742 toen de vesting haar grootste omvang had bereikt. Tot 1983 werkte men aan het herstel. De vesting is nu een belangrijke toeristische attractie.

Opties