Geschiedenis - Boxtel

Het is onduidelijk hoe Boxtel is ontstaan. Bekend is dat eeuwen geleden bij een doorwaadbare plaats in de Dommel diverse doorgaande routes elkaar kruisten. Op de hoger gelegen gronden bij dat knooppunt is Boxtel ontstaan. Boxtel wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit de 11de eeuw. Boxtel werd vroeger anders geschreven: Buchestelle, Bocstelle, Bocstel en Boextel zijn voorbeelden.

De Boxtelse geschiedschrijving begint in de 11de eeuw. Boxtel is dan een Rijksleen, waar de Heer rechtstreeks onder de Duitse Keizer staat. Tot 1439 handhaaft Boxtel deze status van 'Rijksonmiddellijke' Baronie. Boxtel is dan een 'staatje in de staat' en onafhankelijk van het Hertogdom Brabant. Vanaf 1439 is Boxtel een Brabants leen, tot de Franse tijd met de titel Baronie. Frederik Jan Otto van Salm-Kyrburg is de laatste Heer van Boxtel. In 1794 sterft hij onder de Franse guillotine. Hij laat zijn zoon de Baronie als erfenis na, maar deze aanvaardt hem niet. Na de Franse tijd komen er burgemeesters aan het hoofd van de gemeenten.


Opties