Weetjes - Boxtel

Boxtel is in de wijde omtrek bekend geworden om het mirakel van het Heilig Bloed. Volgens de overlevering geschiedde dit wonder rond 1380. Priester Eligius Aecker/van den Aker stootte tijdens een mis de kelk op het Driekoningenaltaar om. In de kelk zat het Heilig Bloed dat uit witte wijn was geconsacreerd. De corporaaldoek en de altaardoek werden met rode vlekken gekleurd. Na het beëindigen van de mis trachtte Eligius tevergeefs de doeken in De Dommel te wassen. De vlekken verdwenen echter niet. Hij verborg de doeken thuis en pas kort voor zijn sterven gaf hij de doeken aan zijn biechtvader. Toen vertelde hij ook wat hem was overkomen. Nadat deze wonderlijke gebeurtenis was onderzocht gaf kardinaal Pileus van Prato op 25 juni 1380 een oorkonde uit. Dat deed hij op last van paus Urbanus VI. In de oorkonde gaf de paus toestemming de doeken eens per jaar aan de gelovigen te tonen. Na de Vrede van Munster in 1648 werden de doeken naar Hoogstraten in de Zuidelijke Nederlanden gebracht om te voorkomen dat de Protestantse overheid ze in beslag zou nemen. In 1924 kwam na lang onderhandelen de corporale doek terug in de Sint Petruskerk. De ander bevindt zich nog altijd in Hoogstraten.

Jas de Keistamper is een pop in de gedaante van een reus die regelmatig verschijnt bij bijzondere gelegenheden, zoals bij het carnavalsfeest of op koninginnedag.

Beroemd

Yvon Jaspers (20 maart 1973; actrice/presentatrice)

Slogan

Gastvrij in de Meierij

Opties