Geschiedenis - Brantgum

Brantgum wordt al in 1450 genoemd in de huwelijksakte van Aede Jongema Teytsma en Harka Eijsingha.

Tot en met 1989 hoorde Brantgum bij de gemeente Westdongeradeel.

Opties