Weetjes - Britsum

Beroemd
Menno van Coehoorn (in 1641 in Britsum geboren militair en vestingbouwer)

Menno Baron van Coehoorn werd in 1641 geboren op de Lettingastate.

Opties