Geschiedenis - Brouwershaven

In 1318 was er voor het eerst sprake van het dorp Brouwershaven. Er vestigden zich vissers. In 1344 kreeg het van Willem IV het privilige van een vrije haringmarkt, dat in 1351 door Willem V weer werd ingetrokken.

Jacob Cats woonde tot zijn elfde jaar in Brouwershaven, studeerde in Leiden letteren en rechten, en werd tenslotte raadspensionaris van de Staten Holland en West-Friesland, en dichter.

Met het gereedkomen van de Brouwersdam verdween het getij in de Grevelingen en daarmee de zeehonden en steltlopers.

Tot 1 januari 1997 was Brouwershaven een zelfstandige gemeente.

Opties