Geschiedenis - Den Bosch

In 1185 stichtte hertog Hendrik I van Brabant bij de samenvloeiing van de riviertjes de Aa en de Dommel de vestingstad 's Hertogenbosch. In de 15de eeuw bloeide in Den Bosch de lakenindustrie. Tussen 1475 en 1525 kende 's-Hertogenbosch het hoogtepunt van zijn bloei. In deze tijd kwam de Sint-Janskathedraal tot voltooiing. Voor de sociaal zwakkeren was er een fijnmazig vangnet van sociale voorzieningen, de zogenaamde Godshuizen. In deze tijd leefde ook de kunstschilder Jeroen Bosch (ca. 1450-1516).

Vanaf circa 1525 ging het minder voorspoedig. In 1579 koos het stadsbestuur partij voor de Koning van Spanje en daarmee voor het vernieuwde katholicisme. Duizenden Bosschenaren verlieten hun stad, om nooit meer terug te keren.

Na de Tachtigjarige Oorlog kwam het handelsverkeer opnieuw op gang. De benoeming tot hoofdstad van Noord-Brabant in 1815 deed de stad in aanzien stijgen. In 1874 kreeg men van overheidswege toestemming om de vestingwallen te slopen. Hierdoor kon men de al eeuwen voortdurende wateroverlast beteugelen en de stad uitbreiden.

Opties