Weetjes - Dodewaard

Het meest beruchte gebouw in Dodewaard is de kerncentrale. Op 6 januari 1968 werd het reactorvat in het reactorgebouw van de kernenergiecentrale ingebracht. In de jaren negentig is besloten om de kerncentrale langs de Waalbandijk te sluiten. Het laatste kerntransport vond plaats op woensdag 9 april 2003. Het transport vervoerde de laatste nucleaire resten uit de Gemeenschappelijke Kerncentrale Nederland (GKN) naar Vlissingen. De kerncentrale ging daarna voor veertig jaar op slot. Toen het laatste transport van nucleair afval was vertrokken, werden ramen en deuren van het complex dichtgemetseld. In 2045 zal er minder radioactief afval op te ruimen zijn, hetgeen de werkzaamheden zal vereenvoudigen en de afbraak goedkoper zal maken.

Opties