Geschiedenis - Dreischor

Tot 1961 was Dreischor een zelfstandige gemeente. In het kader van een gemeentelijke herindeling werd het dorp met Brouwershaven, Zonnemaire, Noordgouwe en Schuddebeurs samengevoegd tot de gemeente Brouwershaven. In 1997 werd deze gemeente met vijf andere gemeenten samengevoegd tot de gemeente Schouwen-Duiveland.

Dreischor heeft vanaf 1973 de status van beschermd dorpsgezicht. Dreischor is het gaafst gebleven Zeeuwse kerkringdorp.

In 2001 werd het dorp verkozen tot 'Groenste dorp van Europa'.

Opties