Geschiedenis - Drunen

Drunen was vanaf 1813 een zelfstandige gemeente, bestaande uit de plaatsen Drunen, Elshout, het gehucht Giersbergen en de bouwhoeven Fellenoord, Klinkaert en het inmiddels afgebroken Pestert. Op 1 januari 1997 werd deze gemeente samengevoegd met de voormalige gemeenten Vlijmen en Heusden in de nieuwe gemeente Heusden.

De Loonse en Drunense Duinen, het landgoed Plantloon en het natuurgebied De Brand zijn, samen met enkele omliggende cultuur- en bosgronden in 2002 uitgeroepen als Nationaal Park. Het parkgebied ligt dan in de gemeenten Heusden, Haaren, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk. Het is voor het grootste deel in eigendom/beheer van Natuurmonumenten en het Brabants Landschap en heeft een omvang van 3400 hectare. Het gebied bestaat voor ongeveer een derde uit stuifzanden, het stuifzandgebied is het grootste van Europa. Actief stuivend zand is zeer waardevol voor verschillende planten en dieren, met name mossen, insecten en vogels.

Opties