Geschiedenis - Easterein

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oosterend deel uit van de gemeente Hennaarderadeel. In 1991 werd de officile naam van Oosterend gewijzigd in het Friestalige Easterein.

Opties