Geschiedenis - Echtenerbrug

Echtenerbrug vormt samen met Delfstrahuizen n woonkern. Tot 1984 liep de gemeentegrens met Haskerland door de Pier Christiaansloot; daardoor werd het dorp gesplitst.

Opties