Geschiedenis - Eemnes

Rond de 12de eeuw was het huidige Eemnes een moerassig gebied aan de monding van de Eem, dat meestal onder water stond. Tijdens een stormvloed in 1170 is er een gat geslagen in de veenrug tussen Staveren en Enkhuizen. Daardoor kon toen het water uit Midden Nederland makkelijker wegstromen naar de Waddenzee. Het gevolg was dat ook rond de Eemmond het waterpeil daalde.

Eemnes-Buiten kreeg stadsrechten in 1345, Eemnes Binnen in 1439.

Eemnes stond in de late Middeleeuwen bloot aan plunderingen door de voortdurende twisten tussen Holland en Utrecht. Op 21 december 1481 vielen de Hollanders Eemnes aan en veranderden het stadje in een brandende puinhoop. Ook natuurgeweld teisterde het plaatsje: stormvloed in 1532, Allerheiligenvloed in 1570 en overstromingsramp op 15 januari 1916.

Aan het eind van de 16de eeuw gingen de kerken van Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen over in Hervormde handen. Een groot deel van de Eemnesser bevolking bleef Rooms-Katholiek.

In 1589 werd de Eemnesser vaart gegraven, waardoor de inwoners een verbinding kregen met de rivier de Eem.

In 1811 werden Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen samengevoegd tot één gemeente Eemnes met 1148 inwoners.

Gedurende lange tijd veranderde er niet veel in het karakteristieke dijkdorp Eemnes. Er was één lange dijk (Wakkerendijk/Meentweg) met hoofdzakelijk aan de westzijde huizenbouw. Vanaf de dijk was er alleen een verbinding met Laren (de huidige Laarderweg). Het beeld van de dijk veranderde na 1932. Door de aanleg van de Afsluitdijk hoefde de dijk van Eemnes het zeewater 's winters niet meer te weren. Enige jaren later werd de dijk dan ook gedeeltelijk afgegraven. In de polder werden toen bij een ruilverkaveling de polderwegen aangelegd.
 
Vanaf 1970 brachten woningbouw in de Zuid- en Noordbuurt, de aanleg van de Rijksweg A27 dwars door het landelijk gebied tussen de dijk en de gemeente Laren, en de ruilverkaveling grote veranderingen zich mee. In het kader van de ruilverkaveling werden sinds circa 1990 melkveehouderijbedrijven van de Meentweg en Wakkerendijk verplaatst naar plekken in de grote open polder. Boerderijen werden verlaten. Ze werden verkocht aan veelal welgestelde burgers, die er riante woningen van maakten.

Opties