Weetjes - Escharen

De dorpen Escharen en Langenboom en de gehuchten Hooghal, Lagepoel en Hal vormden samen tot 1942 een zelfstandige gemeente van zo?n 2.016 ha. Het dorp Escharen is ontstaan op de overgang van het dal van de Graafsche Raam en de hoger gelegen esgronden. Zoals vele dorpen is het van oorsprong een concentratie van enkele boerderijen rond een kerk. De groei van Escharen vond vooral in de 20e eeuw plaats, aanvankelijk als lintbebouwing langs bestaande routes, later ook als nieuwe straten. In de tachtiger jaren is de (vooralsnog) laatste uitbreiding ontstaan aan de Akkerslagen. De naam Escharen valt in twee delen uiteen: het tweede deel is afgeleid van het Keltische woord ?haru?, dat we in tal van plaatsen als varianten van ?haar? tegenkomen en dat voor een zandige heuvel(rug) staat. Het eerste deel is de naam van de boom (in het Keltisch ?aski?). Escharen betekent dus een zandige heuvel, begroeid met essen. Het aantal inwoners van Escharen in 1795 haalde met 379 nog niet de 400. Rond 1830 lag dat aantal al boven de 700. In tegenstelling tot de situatie in andere kleine buurgemeenten nam de bevolking tijdens de 19e eeuw niet af. Integendeel, de bevolking groeide gestaag door. Rond 1875 werd de 1.000ste inwoner verwelkomd. Bij de opheffing van de gemeente in 1942 telde Escharen 1.851 inwoners, terwijl anno 2007 Escharen met 1.139 de kleinste kern van Grave is. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aantal woningen 300 - Gemiddelde waarde - 298.000 euro - Koopwoningen 81 % -Huurwoningen 19 % - Aantal inwoners 780 - Aantal huishoudens 300 - t/m 14 jaar 20 % - Eenpersoons - 21 % - 15 tm 24 jaar 11 % - Zonder kinderen 36 % - 25 tm 44 jaar 24 % - Met kinderen 43 % - 45 tm 64 jaar 30 % - 65 en ouder 30 % - Inkomens: Inkomen ontvangers 500 - Lage inkomens 40 % - Gemiddelde inkomen ? 17.000 - Hoge inkomens 26 %  -Inkomen per inwoner ? 12.000 - Niet actieven 21 % - Pensioen gerechtigen 17 %-

Locatie Escharen

Ga naar Google maps voor routeplanning 

Opties