Weetjes - Franeker

Het stedelijk wapen van Franeker vertoont een gouden klok. De overlevering zegt dat de Franekers eigenlijk niet met een klok behoorden te pronken, aangezien zij eens uit armoede een torenklok hebben gestolen. Men schold hen dan ook uit voor 'klokkedieven' (hun bijnaam).

Van 1585-1811 was er in Franeker een belangrijke hogeschool gevestigd, waaraan Napoleon een eind maakte. Napoleon wilde daarmee waarschijnlijk de weerstand van de Friese intelligentsia breken.

De oudste studentenkroeg van Nederland staat in Franeker.

Beroemd

Auke Adema (winnaar Elfstedentocht 1940 en 1941; geboren in Franeker)

Opties