Bezienswaardigheden - Gemeente Boarnsterhim

- Boerderij Meskenwier aan Meskenwier 2 in Akkrum (circa 1890; met dakbedekking van vlakke, schubvormige pannen)
- Brug in Sibrandabuorren (1865)
- Coopersburg in Akkrum (1901; opgericht door Folkert Harmen die in Amerika naturaliseerde tot Frank Cooper; in de tuin van dit voormalige tehuis voor ouden van dagen staat een mausoleum voor hem; thans verhuurd aan jongeren en ouderen)
- FM zender in Jinsum
- Geboortehuis van de Friese dichter Eeltsje Halbertsma in Grouw (gaf de Friezen een eigen volkslied)
- Jongemastate in Raerd (1603)
- Kameleondorp Terherne
- Museum 'It Earmhûs' in Warten
- Museumboerderij de 'Oud Friese Greidbuorkerij' in Warten
- Oudheidkamer in Grouw
- Raerder Bosk
- St. Pieterskerk te Grouw (12de eeuw)
- Voormalige zuivelfabriek 'De Lege Geaën' in Sibrandabuorren (1891; in 1975 gesloten)
- Watertoren in Nes

...in het kort

Inwoners
19.314 (Nr. 262 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
168,6 km2 (Nr. 61 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
14,7 km2 (Nr. 62 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
114,6 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
gemeente@boarnsterhim.nl
Webadres
http://www.boarnsterhim.nl

Opties