Info - Gemeente Boarnsterhim

De gemeente Boarnsterhim bestaat sinds 1 januari 1984 en is ontstaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling. De voormalige gemeenten Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem zijn destijds samengevoegd. De naam van de gemeente en de namen van de dorpen zijn Friestalig, omdat de gemeenteraad dat in januari 1989 besloot. Iedere woonkern van de 18 dorpen heeft een eigen geschiedenis en identiteit. De hoofdplaats is Grou.

Meer over Gemeente Boarnsterhim

...in het kort

Inwoners
19.314 (Nr. 262 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
168,6 km2 (Nr. 61 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
14,7 km2 (Nr. 62 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
114,6 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
gemeente@boarnsterhim.nl
Webadres
http://www.boarnsterhim.nl

Opties