Geschiedenis - Gemeente Borsele

Borsele werd in 1616 gesticht. Borssele is een op de tekentafel ontstaan dorp met rechthoekige straten en singels. Het ontwerp is van dijkgraaf Cornelis Soetwater (en niet van Simon Stevin). Lange tijd is aangenomen dat Cornelis Soetwater gebruik had gemaakt van de verhouding die Gulden Snede (5:8) wordt genoemd, maar waarschijnlijk hanteerde hij de maten 28x56 Schouwse roeden voor het plein en van 80x120 Schouwse roeden voor de singels, ofwel een verhouding van 1:2 en 2:3.

's-Heerenhoek is een dorp dat ontstaan is na de inpoldering van de Borsselepolder in 1616. 's-Heerenhoek is, vooral bij jongeren, bekend om zijn uitgaansmogelijkheden. Tijdens carnaval is de dorpsnaam Paerehat.

Nisse heeft het predikaat 'beschermd dorpsgezicht'. Het dorpsplein van Nisse heeft oude vaete, knoestige bomen met bankjes en wordt 's avonds verlicht met gaslantaarns. Vaete zijn drinkplaatsen voor dieren, die tevens dienst deden als brandvijver. Het dorp geniet een grote bekendheid vanwege het schaapscheerdersfeest op de 3de zaterdag in juni. Tijdens deze folkloristische dag worden de schapen van de nabij gelegen 'Kamerse Kooi' geschoren temidden van allerlei oud-ambachtelijke tradities.

Tussen Goes en Nisse ligt De Poel. Dit is zogenaamd Oudland dat in de 12de eeuw is bedijkt door de monniken van Sint Bavo uit Gent. Van hen is de naam Beveland afkomstig.

...in het kort

Inwoners
22.387 (Nr. 229 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
194,5 km2 (Nr. 47 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
52,2 km2 (Nr. 28 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
115,1 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@borsele.nl
Webadres
http://www.borsele.nl

Opties