Geschiedenis - Gemeente Dantumadeel

Dantumadeel is een gemeente in de Friese Wouden. De gemeente telt 11 officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële tot 1 oktober 2008.

Broeksterwoude is sinds 1964 een zelfstandig dorp. Het is ontstaan in de tijd van vervening (18de en 19de eeuw). Broeksterwoude is voor de mormonen een historische plaats omdat hier in 1861 de eerste Nederlandse bekeerlingen werden gedoopt.

Damwoude is het grootste dorp van de gemeente. Het is een uitgestrekt dorp met veel vrijstaande woningen en royale erven.

De Valom is een dorpje aan het water, de Valomstervaart. De Valom kreeg zijn naam door het soort brug die over vaart werd aangebracht. De brug is te zien op een schilderij van Rembrandt , met als titel 'De Omval'. De Valom ontstond in de 16de eeuw door het opgraven van veen.

Rinsumageest ligt op de noordwestelijke rand van de Woudstreek, daar waar het landschap overgaat in een kleigebied. In het verleden was Rinsumageest het belangrijkste dorp van de grietenij. Tot 1880 was het de hoofdplaats van Dantumadeel.

Roodkerk is een dorpje, dat op de grens met Tytsjerksteradiel ligt. Het hoort als dorp geheel bij de Trynwâlden, maar de inwoners zijn gemeentelijk aangewezen op Dantumadeel.

Sijbrandahuis is het kleinste dorp in de gemeente.

Veenwouden is, evenals Zwaagwesteinde, gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Dankzij de goede verbinding heeft Veenwouden zich in de loop van de laatste decennia sterk ontwikkeld als forenzendorp.

Wouterswoude heeft een agrarisch karakter.

Zwaagwesteinde is ontstaan als een typisch heidedorp met verspreid liggende kleine spitketen. In 1902 kreeg Zwaagwesteinde een halteplaats aan de spoorweg Leeuwarden-Groningen.

...in het kort

Inwoners
19.461 (Nr. 260 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
87,0 km2 (Nr. 162 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
1,8 km2 (Nr. 208 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
223,7 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
post@dantumadeel.nl
Webadres
http://www.dantumadeel.nl

Opties