Geschiedenis - Gemeente Dongeradeel

Holwerd eert bakker Waling Dijkstra met een monument. Bakker/boekhandelaar/volkschrijver Dijkstra (1821-1914) gaf Friesland het 'Friesch Woordenboek'.

Tot de gemeente behoren Anjum, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Hantum, Holwerd, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Paesens, Raard, en Wierum.

Peasens en Moddergat vormen een dubbeldorp.

...in het kort

Inwoners
24.857 (Nr. 203 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
265,8 km2 (Nr. 32 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
98,6 km2 (Nr. 17 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
93,5 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
gemeente@dongeradeel.nl
Webadres
http://www.dongeradeel.nl

Opties