Geschiedenis - Gemeente Eemsmond

De gemeente Eemsmond is gevormd in 1990 door samenvoeging van de vroegere gemeentes Hefshuizen, Kantens, Usquert en Warffum. De gemeente Eemsmond bestaat nu  uit de volgende dorpen, buurtschappen, gehuchten en eilanden: Eemshaven, Breede, Doodstil, Eppenhuizen, Hefswal, Kantens, Katershorn, Koningsoord, 't Lage van de weg, Noordpolderzijl, Noordpolder, Oldenzijl, Oldorp, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Paapstil, Roodeschool, Rottum, Rottumeroog, Rottumerplaat, Startenhuizen, Simonszand, Stitswerd, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, Valom, Wadwerd, Warffum, Zandeweer en Zevenhuizen.

De gemeente werd Eemsmond genoemd omdat de rivier de Eems er in de Waddenzee uitmondt.

Doodstil is een gehucht/streek tussen de dorpen Zandeweer en Uithuizen. Het is ontstaan als dorp bij de oversteek van weg en water. Doodstil ligt aan het Boterdiep. De naam Doodstil betekent de brug van Dode of Doede. Til is een brug en Dode of Doede zijn namen.

De naam Doodstil spreekt tot veler verbeelding en werd ook ontdekt door de reclamewereld. In 2000 ontstond een juridische strijd tussen twee bedrijven, omdat beide de naam Doodstil gebruikt hadden in een reclame-uiting.

Doodstil won bij een verkiezing in april 2005 de verkiezing van de mooiste plaatsnaam in Nederland. Het dorpje in de Groningse gemeente Eemsmond kreeg 49 procent van de 7917 stemmers op www.mooieplaatsnaam.tk. [extra informatie] Deze stemmers konden kiezen uit vier plaatsnamen die eerder onder andere lezers van taalnieuwsbrief Taalpost hadden aangedragen. Het Zeeuws-Vlaamse Waterlandkerkje haalde met 34 procent van de stemmen de tweede plaats. Elf procent van de respondenten stemden op het Overijsselse Muggenbeet, de overige zes procent vond de Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch de mooiste naam hebben.

De naam Eppenhuizen heeft de volgende oorsprong: bij de huizen (= nederzetting) van Eppo (jongenssnaam).

Roodeschool ligt aan het eindpunt van de spoorlijn Groningen-Roodeschool en had tot 1971 het meest noordelijke treinstation van Nederland. Ten westen van het dorp is een goederenspoorlijn aangelegd naar de Eemshaven.
Het dorp Roodeschool dankt zijn naam aan de rode kleur van de school, die in 1830 werd gebouwd.

Rottumeroog, het kleinste van de zes waddeneilanden, is onbewoond en slechts toegankelijk onder deskundige leiding. Het is een belangrijke vogelbroedplaats.
Georganiseerde boottochten of wadlopen naar Rottum zijn mogelijk vanuit Pieterburen.

Uithuizermeeden is een van de belangrijkste landbouwdorpen in het Hogeland, de brede kustgordel met vruchtbare kleigrond. Sinds 1973, toen de Eemshaven werd voltooid, is het ook een zeehaven. Uithuizermeeden heeft, net als Uithuizen, een regionale functie voor wonen en werken. De kern Uithuizermeeden is ontstaan langs de weg tussen Uithuizen en Roodeschool. De aanleg van de spoorlijn Groningen-Roodeschool was van grote invloed op de ontwikkeling van Uithuizermeeden.

Usquert behoort tot de dorpen op de voormalige kwelderwal. Het ligt tussen Warffum en Uithuizen. Karakteristiek aan Usquert is het contrast tussen de boerderijen, statige villa‚??s en de kleine arbeidershuisjes.

De wierde van Warffum is tot beschermd dorpsgezicht verklaard. Een aantal panden op de oude wierde is opgenomen in het openluchtmuseum Het Hoogeland. Warffum is bekend om zijn jaarlijks terugkerende internationaal folkloristisch dansfestival Op Roakeldais. Daarbij komen dansgroepen uit allerlei landen naar Warffum om voor een groot publiek de dansen van hun land uit te voeren.

...in het kort

Inwoners
16.710 (Nr. 297 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
551,2 km2 (Nr. 4 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
360,4 km2 (Nr. 3 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
30,3 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
algemeen@eemsmond.nl
Webadres
http://www.eemsmond.nl

Opties