Bezienswaardigheden - Gemeente Franekeradeel

Tegenwoordig is Franeker het centrum van de kaatssport, die op de grote wedstrijddagen duizenden enthousiaste Friezen trekt (Tweede Pinksterdag en in augustus).

Op het het Sjûkelân (locatie) in Franeker worden de jaarlijkse kampioenschappen gehouden.

In Tzum bevindt zich de hoogste Friese kerktoren (72 meter).

Te bezoeken

- monumentale planetarium van Eise Eisinga aan de Eise Eisingastraat 3 te Franeker (gebouwd tussen 1774-1781; restauratie voltooid op woensdag 11 maart 1998; oudste nog werkende planetarium van Nederland)
- monumentale Stadhuis van Franeker (1591; P.A. Ens; Friese Renaissancestijl; met trapgevels en afwisseling van baksteen met natuursteen en beeldhouwwerk op de friezen)
- Martinikerk van Franeker (ca. 1420; met fraaie grafzerken en muurschilderingen)
- Korendragershuisje (1634; in gebruik tot 28 september 1916; gerestaureerd in 1975)
- 't Coopmanshûs aan de Voorstraat 49-5. Lees verder...
- Martenahuis aan Voorstraat 35 (stadsstins uit 1498; thans raadhuis)
- Mauritssteen aan de zijgevel van een pand aan de Godsacker. Lees verder...
- Kaatsveld het Sternse Slotland (Friese volkssport afgeleid van het tennis; zomersport in de provincie Friesland; kaatsen wordt in de openlucht op een grasveld van 60x32 meter gespeeld door een kaatsteam bestaande uit drie personen)
- PC torens (Rein Hofstra; monument voor de Permanente Commissie; de kaatsbond bestond in 2003 150 jaar) café de Bogt fen Guné naast het kaatsveld (studentencafé)
- Westra-bank en plaquette (ter herinnering aan W. Westra oprichter N.K.B.)
- technologiecentrum Aeolus aan de Hearawei 24 A in Sexbierum (voormalig windattractiepark in futuristische piramide)
- Liauckamastate in Sexbierum (1604)

Warenmarkt

Woensdagmiddag en zaterdag in Franeker
 

...in het kort

Inwoners
20.571 (Nr. 251 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
104,3 km2 (Nr. 125 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
4,9 km2 (Nr. 104 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
197,3 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@franekeradeel.nl
Webadres
http://www.franekeradeel.nl

Meer Bezienswaardigheden Gemeente Franekeradeel

Opties