Info - Gemeente Franekeradeel

De gemeente Franekeradeel bestaat uit een ring van kleine terpdorpjes rond Franeker. 'Frana' betekent 'akker'.

Franeker, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Achlum, Oosterbierum, Ried, Dongjum, Herbaijum, Hitzum, Peins, Pietersbierum, Schalsum, Zweins, Firdgum, Boer, en Klooster-Lidlum behoren tot de gemeente.

Meer over Gemeente Franekeradeel

...in het kort

Inwoners
20.571 (Nr. 251 van 443 gemeenten)
Oppervlakte
104,3 km2 (Nr. 125 van 443 gemeenten)
Wateroppervlakte
4,9 km2 (Nr. 104 van 443 gemeenten)
Bevolkingsdichtheid
197,3 inw/km2 (Nr. 255 van 443 gemeenten)
E-mailadres
info@franekeradeel.nl
Webadres
http://www.franekeradeel.nl

Opties