Wateroppervlakte (km2) van gemeente Franekeradeel vergeleken met heel Nederland